Cégeknek ajánljuk

 


"Ha rá mersz nézni egy problémára, már el is kezdted megoldani”

Rudy Giulliani

A fenti idézet igazolja azt a tapasztalatot is, miszerint ha elkezdünk foglalkozni egy szervezettel, már maga az a tény, hogy javítani szeretnénk rajta, érzékeljük a problémákat és a jobb működés érdekében tenni szeretnénk, önmagában beindít folyamatokat, pozitív hatással van a szervezet életére. Ha közösen nézünk rá egy adott szervezetre, csapatra, ehhez hozzátesszük az ügyfél és a mi egyéni adottságainkat, előhívjuk kreatív belső erőforrásainkat, mozgósítva ezzel minél több energiát, újszerű gondolatot, garantálható, hogy minden esetben jelentős javulás érhető el a működésben.

Ha tehát megtaláljuk a homokszemeket a gépezetben, helyükre tehetjük a feladatokat és azok felelőseit, megkereshetjük a legmegfelelőbb embereket az adott pozíciókra, fejleszthetjük a kompetenciájukat, illetve átalakíthatjuk úgy a felállást, a delegálási rendet, a belső kommunikációt, hogy ettől mindenki jobban teljesítsen, kevesebb legyen a holt idő, a felesleges bosszúság és a stressz.

Kiknek ajánljuk?

Általában az a tapasztalat, hogy egy szervezeten belül a szervezettség, a munka hatékonysága megfelelő, ha:

  • a vezetés jó kezekben van, a különböző szintű vezetők rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal;
  • a dolgozók között, illetve a dolgozók és vezetőik között nincsenek folyamatosan konfliktusok, feszültségek, jó a szervezettség, tiszták a viszonyok;
  • a dolgozók motiváltak, munkájuk kellő elismertséget kap, a cégben és a munkában van perspektíva;
  • a beosztottak és vezetőik kiegyensúlyozottak, az elvégzendő munka mennyisége reális, vagy ha időnként csúcsok adódnak, akkor azt elismerik, kompenzálják;
  • a csapat kooperál, együttműködik, ahol pedig arra van szükség, ott a mindenki által elfogadott formában és mértékben működik a verseny, ezek a játékszabályok ismertek, elfogadottak és nyíltak.

Közbeavatkozásra, fejlesztésre akkor lehet szükség: 

  • ha a fentiek nem jól működnek, bármely elemükben probléma érzékelhető,
  • illetve akkor, ha nagyobb átszervezés előtt vagy után van a szervezet és sok változással kell számolni, azokra fel kell készülni, vagy alkalmazkodni kell hozzájuk (ide soroljuk a vezetőváltást is).

Munkánk során a szokásos szervezetfejlesztési módszerek mellett kifejezetten a coaching és a pszichodráma egyes eszközeire, illetve a rendszerszemléleti módszerekre építünk, ezek segítségével erősítve a csapatmunka előnyeit, tudatosítva a cég/szervezet értékeit és tartalékait, segítve megkeresni, majd megvalósítani azt a célt, ami leginkább testreszabott az adott szervezet, vagy annak vezetői, tulajdonosai számára.

Szolgáltatásaink:

Szervezet diagnosztika

Amikor a menedzsment maga sem biztos benne, hogy pontosan milyen problémák miatt nem mennek úgy a dolgok, ahogyan elképzelik, akkor érdemes külső segítséget kérni, olyan szakemberek bevonásával, akiknek erre megvannak a jól bevált módszereik. Ebben a szakaszban – tapasztalataink szerint - leginkább a coaching eszköztárára építve lehet felmérni a dolgok hátterét és a megfelelő emberekkel folytatott egyéni beszélgetéseket követően eljutni oda, hogy tisztábban lássunk, ki tudjunk jelölni elérendő célokat.

Ha a helyzet bonyolult és túl sok a játszma, vagy az emberi viselkedésmódok és a viszonyok összetettek, akkor több módszer, eszköztár van a tarsolyunkban, amelyek közül az ügyfélre szabottan, esetenként vele egyeztetve kiválasztjuk azt, amit legcélravezetőbbnek tartunk. Itt már általában alkalmazzuk a pszichodráma és a rendszerállítás bizonyos elemeit is, általában javasoljuk a szervezettel folytatott csoportmunkát. Egy vállalkozás, cég esetében a pontos helyzetfelmérés szükségessé teszi, hogy jobban belelássunk a cég életébe, szervezeti felépítésbe, kapcsolatrendszereibe, a napi működésbe, különösképpen azokba, amiket az ügyfél maga is megemlített, érzékeltetett, mint problémaforrást. Az alkalmazott módszerek kiválasztása – a mi javaslatainkon túl - elsősorban az ügyfél nyitottságának, elvárásainak és eddigi tapasztalatainak a függvénye.

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés maga akkor tud elindulni, ha látjuk a hátteret, a működési módot és pontosan tudjuk, mi a célja a munkának. Ettől függően jelenthet egyéni kompetenciafejlesztést, az együttműködés, kooperáció javításának különböző módszereit, a kommunikációs stílusok javítását, vagy egyszerűen egyfajta racionalizációt, az addigi működési rend átszervezését stb. Vagy mindezeket együtt. Itt a coach (illetve más külső tanácsadó, mentor) szerepe azért lehet fontos, mert külső résztvevőként objektíven végig tudja követni a folyamatot, figyelmeztetni tudja a résztvevőket, ha letérnek az eltervezett útról, ha nem teszik a dolgukat, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy újra kell gondolni a korábbi elképzeléseket.

Ez történhet csoportmunkában és egyénileg is, a feladat függvényében. Általában hosszabb időszakot, többszöri alkalmat ölel fel.

Project Coaching

Azoknak a cégeknek ajánljuk, aki jellemzően európai uniós támogatású projectet indítanak, vagy még a folyamat elején vannak és biztosak szeretnének lenni a sikerben. 

A project coaching keretében:

- külső szemmel, szakértelemmel beépíthető egy plusz garancia arra vonatkozóan, hogy a project valóban sikeresen záródjon majd,

- a coach jelenléte ad egyfajta plusz noymást, kontrollt az ütemezett teendők maradéktalan végrehajtására,

- javul a folyamat áttekinthetősége, információáramlása, nem sikkadnak el részfeladatok, részinformációk,

- ha bármilyen bizonytalanság, elakadás történik a végrehajtás alatt, a coach segítségével, vezetői támogatásával ezen könnyebb lesz tőljutni, segít a lehető legoptimálisabb megoldás kiválasztásában.

 

Business coaching

A vállalkozói (vagy ha úgy tetszik business-) coaching szolgáltatást azoknak a menedzsereknek, vállalkozóknak, cégtulajdonosoknak érdemes igénybe venniük, akik úgy érzik, segítségre, új lendületre, vagy egyszerűen csak egy külső szemre lenne szükségük a vállalkozás továbbvitele, sikeresebb működtetése, vagy az adott cégen belül az ő státuszuknak a megerősítése, javítása érdekében.

Miért ajánljuk épp a coachingot, nem pedig egy más jellegű tanácsadási szolgáltatást? Azért, mert a coaching során a vállalkozó/ügyfél sokkal aktívabb, tevékenyebb részese lesz a folyamatnaka coach személyre szabott, inspiratív kérdéseire alapozva közösen határozzák meg az elérendő célt, célokat és együtt, kontrollált formában haladnak azok irányába. A motiváció ezáltal sokkal erősebb lesz, a megbízó magáénak érzi valamennyi részsikert, ugyanakkor a folyamatos kontroll, visszajelzés nem hagyja ’elkényelmesedni’ ügyfelünket, a fokozatos haladás sokkal mélyebb beépülést és ezáltal hatékonyabb eredményeket produkál.

A business coaching jellegzetessége ugyanakkor, hogy nem választható el mereven a coaching egyéb területeitől (life coaching, executive coaching), illetve sokszor menet közben kell ’kirándulni’ a többi területre, amikor kiderül, az ügyfél melyik oldalról igényli a támogatást. Ez az a terület, ahol a munka során gyakran felmerülhet valamiféle tanácsadás igénye is, fontos azonban, hogy lehetőleg mindig az ügyfélnek kell kimondania, felismernie a megoldást, kitűznie a célt. A coach a célkijelölés után a célhoz vezető úton is segíthet, ha van rá mód, követi, támogatja ügyfelét.

 

 Mád Max

Speciális programunk inkább a játékos, élvezetes időtöltést célozza meg, illetve több érzéket is megcéloz. Ugyanakkor a szervezetben/csoportban dolgozók számára mindenképpen hasznos. Ha egy munkaszervezetet kiragadunk a mindennapi verkliből és olyan programokat élnek meg együtt, ami  közös élményt jelent számukra, van idő egymás jobb megismerésére, esetleg kötetlen keretek között megbeszélni régen a szőnyeg alá söpört, vagy a mélyben lappangó dolgokat, akkor az hosszú távon is ki fog hatni a társaság teljesítményére, motiváltságára.

Mivel személyes kötődésünk van Tokaj-Hegyaljához és tapasztaljuk, hogy időnként érdemes kimozdulni a megszokott keretekből, összeállítottunk egy két-, de inkább háromnapos programot Mádon, Hegyalja egyik legérdekesebb, legizgalmasabb településén. Partnerünk a Mádi Kúria Hotel (www.madikuria.hu).

A program során a vezetőkkel előzetesen egyeztetve rögzítjük, pontosan mit szeretnénk kihozni az adott cég számára ebből a programból:

  •  csak egy felszabadult, pihentető, kellemes együtt töltött 2-3 napra van szükség;
  •  vagy amennyiben vannak kézzelfogható, egyeztetett szakmai célok (pl. konfliktuskezelés, stressz-kezelés, motiváció erősítése, kommunikációs problémák stb.), akkor ezek kapnak hangsúlyt;
  • illetve komoly helyismeretünkre, személyes kapcsolatainkra építve további kínálatunkban elsősorban kulturális, sport és gasztronómiai programok, dűlőtúra, pincelátogatás jön szóba /ezen belül izgalmas találmányunk a bor-coaching, ami egy félig szakmai, félig játékos, kreatív önismereti módszer/, helyi vállalkozásokkal való ismerkedés, esetleg belekóstolás a mezőgazdasági, borászati munkákba, stb. - mint alternatív programlehetőségek.

 

Szervezetfejlesztés

A több emberrel működő munkahelyi- és más, az együttműködésre alapozó szervezetek esetében a rendszerszemlélet, a coaching, a pszichodráma és a szervezetfejlesztés klasszikus eszközeinek alkalmazásával segíteni tudunk megkeresni a válaszokat a hasonló kérdésekre: Miért nem működik jól a szervezet? Hogy működhetne az eddiginél is jobban? Miért lógnak ki egyesek a sorból? Hol vannak a gondok valójában? stb.

Ennek bázisán támogatást, segítséget tudunk nyújtani az érintett vezető, menedzsment számára abban, hogy a legoptimálisabban álljon fel és működjön az elképzelt szervezet.

Tovább

Személyiségfejlesztés

Legfőbb célunk a belső harmónia irányába segíteni a hozzánk fordulókat, ami önmaguk – kapcsolataik, ill. a szervezeti struktúrák működésének mélyebb megismerésével, megértésével érhető el.

E cél felé az életminőség folyamatos javítása, a minőségi jelenlét – megélés - tudatosítás hármasságán egyensúlyozva visz az út az együttműködésünk során, majd utána önállóan is.

Tovább

Szakértői tevékenység

Építve szakmai múltunkra és tapasztalatainkra, illetve kapcsolódva jelenlegi fő tevékenységünkhöz, a szervezetfejlesztéshez, elsősorban céges stratégiák, rövidebb és hosszabb távú üzleti tervek kialakításában (akár európai uniós pályázatokhoz kapcsolódóan), illetve magának a szervezetnek a felépítésében, funkcionális működtetésének megalapozásában tudunk segítséget nyújtani.

Tovább

Mérnöki szolgáltatások

Építőmérnöki végzettséggel, mérnök-közgazdász diplomával, érvényes műszaki ellenőri képesítéssel és gyakorlattal, építésben, kivitelezésben, projektvezetésben és beruházásban szerzett tapasztalatokkal állunk rendelkezésre.

Tovább

Partnereink