Miért együtt?

 

 Hogy miért is dolgozunk együtt? 

 Műhelytitkaink pályánk fordulatairól,találkozásainkról

  A Közgáz Egyetem közgazdász tanár szakán (csoporttársaként) kötöttünk       életre szóló barátságot egymással és ismerkedtünk a közgazdaságtan és a   pedagógia, pszichológia rejtelmeivel és élveztük az egyetemi kollégium -       azon belül a Társadalomelméleti Kollégium- minden szépségét és előnyét     (hátrányára ma már nem emlékezünk). Utána egyedül vágtunk neki a Nagy   Életnek.

 

A kezdetek: 1987-98

Egyikünk az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságán felnőttképzést szervez pályakezdőként, a jövő nemzedék technikusképzésének beválásvizsgálata során csiszolódott az elméleti tudás, a gyakorlati kutatómunkában a „fejlesszük a szakképzést!” zászlóvivője. Az akkor még Westel 900 néven futó távközlési vállalatnál, majd négy év múlva a Bank Austriánál megízleli a multi lét sava-borsát.

Másikunk előbb vízügyi, majd banki ismeretgyűjtést követően 12 éven át a Pénzügykutató Rt. Vállalkozói csoportjának tagjaként széleskörű tapasztalatokat szerez a vállalati tanácsadás területén, illetve az ezredforduló előtt és után felsorakozik a „két fiúgyermekkel szép az élet” elvét valló barátjához.

A sorsfordulók: 2000 utáni évek

Egyikük a pénzügyi világot száraznak találva megszerzi a pszichológus dimpomát, miközben jóga, pszichodráma terén szerez módszerspecifikus képzettséget. Előbb pedagógusként, majd pszichológusként foglalkozik a következő generáció gondjaival, a szülők gyereknevelési problémáival, s egyre nagyobb szomorúsággal tapasztalja meg a pedagógus társadalom egyre komolyabb egzisztenciális válságát, túlterheltségét, elismerésének hiányát.

Másikuk ráébred, hogy két kisgyerek mellett nem folytatható a korábbi tempó (a nők örök dilemmája: anyaság és karrier…) és saját vállalkozásban folytatja a tanácsadói munkát egyre szélesebb és változatosabb céges igényeket kielégítve, ahova szép lassan egyre jobban beszivárog az első munkahelyről eredő víz(ügyi terület).

Eddig tartott a múltunk, a 2012. év a coaching éve lett.

Ekkor ébredtünk rá mindketten ugyanarra: coachinggal szeretnénk foglalkozni! Ehhez keresve se találtunk volna jobb társat. Akkor még csak reméltük és éreztük, ma már tudjuk is, hogy minket az Isten is egy coaching csapatnak teremtett!! Mind szakmailag, mind emberileg bízunk egymásban, a team munka erejében, abban, hogy együtt hatékonyabban tudjuk ügyfeleink kreativitását, innovatív énjét ébreszteni, támogatni. Tesszük mindezt humán-ökonómiai szemléletben a társadalmi felelősségvállalás szellemében (részt veszünk nonprofit alapú akciókban, továbbá díjszabásunkban érvényesítjük a szociális rászorultság elvét).

Nagyobb lélegzetű munkáink során külsős, jól bevált kollégákkal dolgozunk, akik szintén tagjai a Coachok Szakmai Szövetségének és amellett, hogy hasonló értékrendet és munkamódszereket vallanak magukénak mint mi, rendelkeznek hasonló szakmai háttérrel is és tapasztalatokkal.

 

Hitvallásunk

Céljainkat, ars poeticánkat talán  a mese örök gyermeki nyelvén tudjuk legjobban szemléltetni, kérjük fogadják Önök is nyitott szívvel!

 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két jó barát, akik világgá mentek, hogy a hegyek között élő bölcs mestert megkeressék útmutatásért.

Úttalan utakon, áradó folyókon, zsúfolt városokon, apró falvakon keresztül jutva végül meglelték, s nagyon boldogok voltak, hogy tanítványul szegődhettek mellé.

Hosszú- hosszú évekig maradtak ott,  följegyezték a bölcs minden szavát. Végül mesterük visszaküldte őket az otthonukba mondván: itt az ideje, hogy a tanítást mások szolgálatára fordítsák.

Hazafelé azonban viharba kerültek, a megáradt folyóban felborult a  csónakjuk, az értékes jegyzeteiket, drága könyveiket elnyelte a víz.

A két jó barát  kétségbeesetten visszament a mesterhez. Elpanaszolták neki hogyan jártak, s kérdezték, mitévők legyenek. A bölcs megnyugtatta őket: a papír  csak ahhoz kellett, hogy valóban elhiggyék, tudásuk valóságos.

A folyó tanítása, hogy  felejtsenek el minden szót, amit leírtak. Búcsúzóul még annyit mondott nekik: semmi más dolguk nincs, csak nyitott szívvel, józan ésszel segítsék a hozzájuk forduló keresőket, bízzanak a tanítás erejében és nyújtsanak segítő kezet az utazóknak, a válaszút után mondjanak nekik búcsút, hogy céljaikat ők maguk valósíthassák meg.

 

Aki nem hiszi, járjon utána!

 

 

Szervezetfejlesztés

A több emberrel működő munkahelyi- és más, az együttműködésre alapozó szervezetek esetében a rendszerszemlélet, a coaching, a pszichodráma és a szervezetfejlesztés klasszikus eszközeinek alkalmazásával segíteni tudunk megkeresni a válaszokat a hasonló kérdésekre: Miért nem működik jól a szervezet? Hogy működhetne az eddiginél is jobban? Miért lógnak ki egyesek a sorból? Hol vannak a gondok valójában? stb.

Ennek bázisán támogatást, segítséget tudunk nyújtani az érintett vezető, menedzsment számára abban, hogy a legoptimálisabban álljon fel és működjön az elképzelt szervezet.

Tovább

Személyiségfejlesztés

Legfőbb célunk a belső harmónia irányába segíteni a hozzánk fordulókat, ami önmaguk – kapcsolataik, ill. a szervezeti struktúrák működésének mélyebb megismerésével, megértésével érhető el.

E cél felé az életminőség folyamatos javítása, a minőségi jelenlét – megélés - tudatosítás hármasságán egyensúlyozva visz az út az együttműködésünk során, majd utána önállóan is.

Tovább

Szakértői tevékenység

Építve szakmai múltunkra és tapasztalatainkra, illetve kapcsolódva jelenlegi fő tevékenységünkhöz, a szervezetfejlesztéshez, elsősorban céges stratégiák, rövidebb és hosszabb távú üzleti tervek kialakításában (akár európai uniós pályázatokhoz kapcsolódóan), illetve magának a szervezetnek a felépítésében, funkcionális működtetésének megalapozásában tudunk segítséget nyújtani.

Tovább

Mérnöki szolgáltatások

Építőmérnöki végzettséggel, mérnök-közgazdász diplomával, érvényes műszaki ellenőri képesítéssel és gyakorlattal, építésben, kivitelezésben, projektvezetésben és beruházásban szerzett tapasztalatokkal állunk rendelkezésre.

Tovább

Partnereink