Szervezet Diagnosztika

Amikor a menedzsment maga sem biztos benne, hogy pontosan milyen problémák miatt nem mennek úgy a dolgok ahogyan elképzelik, akkor érdemes külső segítséget kérni, olyan szakemberek bevonásával, akiknek erre megvannak a jól bevált módszereik.

Ebben a szakaszban - tapasztalataink szerint - leginkább a coaching eszköztárára építve lehet felmérni a dolgok hátterét és a megfelelő emberekkel folytatott egyéni beszélgetéseket követően eljutni oda, hogy tisztábban lássunk, közösen meg tudjuk fogalmazni, kijelölni az elérendő célokat.

Ha a helyzet bonyolult, netán átlakulás előtt/után/közben van a szervezet, vagy esetleg túl sok a játszma, vagy az emberi viselkedésmódok és a viszonyok összetettek, akkor több módszer, eszköztár van a tarsolyunkban, amelyek közül az ügyfélre szabottan, esetenként vele egyeztetve kiválasztjuk azt, amit legcélravezetőbbnek tartunk.

Egy vállalkozás, cég esetében a pontos helyzetfelmérés szükségessé teszi, hogy jobban belelássunk a cég életébe, szervezeti felépítésbe, kapcsolatrendszereibe, a napi működésbe, különösképpen azokba, amiket az ügyfél maga is megemlített, érzékeltetett, mint problémaforrást.

Az alkalmazott módszerek kiválasztása - a mi javaslatainkon túl - elsősorban az ügyfél nyitottságának, elvárásainak, eddigi tapasztalatainak, illetve üzleti kultúrájának, érettségének a függvénye. Természetesen egészen más módon lehet elkezdeni dolgozni egy olyan céggel, ahol már vannak hagyományai a coachingnak és a szervezetfejlesztés különféle korszerű eszközeinek és máshogy ott, ahol még most kezdik kipróbálni, mit is adhat hozzá a cég teljesítményéhez egy ilyen jellegű folyamat.

A legfontosabb, hogy bizalmat tudjunk kelteni a potenciális megrendelőkben, illetve később, a coaching-ban résztvevő kollégákban. Nem működhet úgy jól egy coaching fejlesztés, ha maga a vezető nem hisz benne, ő ki akarja vonni magát alóla.

Éppen ezért is valljuk, hogy a vállalati munkák egyik legelső feladata az, hogy a rendszerelmélet alapjait együtt, a vezetőkkel együttműködve tudatosítsuk, beszéljük át, mennyire érvényesülhetnek az adott szervezetnél.

Csak olyan megbízást vállalunk el, amit reálisan el is tudunk végezni.
Várjuk megkeresésüket!

Koskovics Éva
ügyvezető
közgazdász, life és business coach